TIẾNG NHẬT CHO THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG


 

                                            KHÓA TIẾNG NHẬT DÀNH CHO THỰC TẬP SINH KỸ NĂNG

 

Sau khi rời khỏi ghế nhà trường, mỗi người chọn cho mình một con đường khác nhau để xây dựng tương lai.Có người vì áp lực gia đình, có người vì áp lực kinh tế, có người vì muốn trải nghiệm,... họ chọn cho mình cách tham gia chương trình thực tập sinh kỹ năng (TTSKN).

Để có thể tham gia chương trình TTSKN này, các ứng viên phải đăng ký với các công ty phái cử lao động. Sau khi thực hiện một số thủ tục bắt buộc đối với công ty phái cử, ứng viên TTSKN sẽ được sắp xếp để nghiệp đoàn tiếp nhận trực tiếp phỏng vấn. Sau khi được phía nghiệp đoàn tiếp nhận phỏng vấn và được tiếp nhận, các ứng vien TTSKN sẽ được cơ quan phái cử làm hồ sơ xin tư cách lưu trú và phải học tiếng nhật cũng như những quy tắc cơ bản trước khi đến Nhật với tư cách là TTSKN.Tùy vào từng nghiệp đoàn tiếp nhận mà yêu cầu về trình độ cũng như thời gian học tập đối với các ứng viên TTSKN sẽ khác nhau, nhưng cơ bản sẽ là trình độ tương đương N5 đối với tiếng Nhật và thời gian dào tạo là 5 tháng.

Sau khi tiếp nhận ứng vien TTSKN, tùy vào yêu cầu của từng nghiệp đoàn tiếp nhận mà công ty đao tạo sẽ có những phương án đào tạo khác nhau nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho các ứng viên TTSKN và đáp ứng được yêu cầu mà công ty phái cử cũng như nghiệp đoàn tiếp nhận đã đặt ra.

 

 


https://www.facebook.com/chauaxuatsac/

Kết nối zalo cùng chúng tôi

0946321979